Đang tải Sự kiện

Iglesia Vida y Luz a las Naciones 🚗

Tháng Tư 27, 2023 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Iglesia Vida y Luz a las Naciones is hosting a mobile pantry food distribution Thursday, April 27, 2023 from 9 am – 11 am. Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ. 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Tư 27, 2023
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Iglesia Vida y Luz a las Naciones
2422 N. Jupiter Rd
Vòng hoa, TX 75044 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google