Đang tải Sự kiện

Iglesia Universal del Reino de Dios

Tháng Mười Một 30, 2021 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, Iglesia Universal del Reino de Dios sẽ tổ chức một buổi phân phối thực phẩm trong tủ đựng thức ăn di động từ 9 - 11 giờ sáng Thứ Ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Một 30, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Iglesia Universal del Reino de Dios
1508 Đường Cadiz
Dallas, TX 75201 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google