Đang tải Sự kiện

Iglesia Cristiana Amiel

Tháng Tám 3, 2021 @ 10:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

This food distribution is part of NTFB’s Community Partner Program. This means Iglesia Cristiana Amiel has completed our Community Partner training and hosts food distributions without NTFB staff supervision on site.

 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Tám 3, 2021
Thời gian:
10:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Location

Iglesia Cristiana Amiel
205 S. Bell St.
Thành phố Royse, TX 75189 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google