Đang tải Sự kiện

Iglesia Cristiana Amiel

Tháng Một 4, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, Iglesia Cristiana Amiel sẽ tổ chức một buổi phân phối thực phẩm trong tủ đựng thức ăn di động vào Thứ Ba, ngày 4 tháng 1 năm 2022, từ 9 - 11 giờ sáng. Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Một 4, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Iglesia Cristiana Amiel
205 S. Bell St.
Thành phố Royse, TX 75189 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google