Đang tải Sự kiện

Iglesia Cristiana Amiel 🚗

Tháng Mười 3, 2023 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Iglesia Cristiana Amiel is hosting a mobile pantry food distribution Tuesday, October 3, 2023 from 9 am – 11 am. Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.  

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười 3, 2023
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Iglesia Cristiana Amiel
205 S. Bell St.
Thành phố Royse, TX 75189 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google