Đang tải Sự kiện

Iglesia Bautista El Calvario / Ledbetter Eagle Ford Community Pantry

Tháng Hai 26, 2021 @ 1:00 chiều - 3:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

Việc phân phối thực phẩm này là một phần của chương trình Phân phối do Đối tác Cộng đồng dẫn đầu của NTFB. Điều này có nghĩa là Iglesia Bautista El Calvario / Ledbetter Eagle Ford Community Pantry đã tốt nghiệp khóa đào tạo về Phân phối do Đối tác cộng đồng lãnh đạo và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Hai 26, 2021
Thời gian:
1:00 chiều - 3:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Iglesia Bautista El Calvario / Ledbetter Eagle Ford Community Pantry
5227 Nomas St
Dallas, TX 75212 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google