Đang tải Sự kiện

Iglesia Adventista del Septimo Dia Dallas Norte 👟

Tháng Tư 26 @ 10:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Iglesia Adventista del Septimo Dia Dallas Norte is hosting a walk-up food distribution Friday, April 26, 2024, from 10 am – 12 pm. Neighbors are encouraged to bring their own carts and baskets to help carry their food if they can. 

Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ. 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Tư 26
Thời gian:
10:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Iglesia Adventista del Septimo Dia Dallas
3751 Merrell Rd
Dallas, TX 75229 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google