Đang tải Sự kiện

Highway to Heaven/TWTTTL

Tháng Chín 20, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Highway to Heaven/TWTTTL is hosting a mobile pantry food distribution Tuesday, September 20, 2022 from 9 am – 11 am.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Chín 20, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Highway to Heaven
1702 S Denley Dr
Dallas, TX 75216 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google