Đang tải Sự kiện

HEB Lễ chia sẻ phân phối quần áo di động

Tháng Mười Hai 10, 2021 @ 10:00 sáng - 3:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

Làm tình nguyện viên tại Lễ hội Chia sẻ Điện thoại Di động HEB vào ngày 10 tháng 12 năm 2021, từ 10 giờ sáng - 3 giờ chiều! Các tình nguyện viên của phòng đựng thức ăn di động phân phát thức ăn trực tiếp cho những người có nhu cầu và phải có khả năng đứng trong thời gian dài, cúi người và nâng ít nhất 25 pound trong suốt ca làm việc. Tình nguyện viên phải từ 18 tuổi trở lên, hoặc 16-17 nếu có mặt của người giám hộ hoặc trưởng nhóm được chấp thuận.

Để biết thêm thông tin và đăng ký, hãy truy cập ntfb.org/feastofsharingvolunteer!

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Hai 10, 2021
Thời gian:
10:00 sáng - 3:00 chiều
Danh mục Biến cố:
https://www.ntfb.org/feastofsharingvolunteer

Location

Nhà thờ World Aflame
4800 Đại lộ Beeman
Dallas, TX 75223 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google