Đang tải Sự kiện

Công viên Hamilton UMC

Tháng Hai 25, 2021 @ 2:30 chiều - 4:30 chiều

  • ày đã vượt qua.

Việc phân phối thực phẩm này là một phần của chương trình Phân phối do Đối tác Cộng đồng dẫn đầu của NTFB. Điều này có nghĩa là Hamilton Park UMC đã tốt nghiệp khóa đào tạo Phân phối do Đối tác Cộng đồng dẫn dắt và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Hai 25, 2021
Thời gian:
2:30 chiều - 4:30 chiều
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Công viên Hamilton UMC
11881 Đường Schroeder
Dallas, TX 75243 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google