Đang tải Sự kiện

Greater Providence Baptist Church

Tháng Mười Một 30, 2022 @ 10:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Greater Providence Baptist Church is hosting a mobile pantry food distribution Wednesday, November 30, 2022 from 10 am – 12 pm.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Một 30, 2022
Thời gian:
10:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Greater Providence Baptist Church
5350 Marvin D Love Fwy
Dallas, 75232 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google