Đang tải Sự kiện

Greater Providence Baptist Church 🚗

Tháng Chín 27, 2023 @ 10:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Greater Providence Baptist Church is hosting a mobile pantry food distribution Wednesday, September 27, 2023 from 10 am – 12 pm. Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.  

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Chín 27, 2023
Thời gian:
10:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Greater Providence Baptist Church
5350 Marvin D Love Fwy
Dallas, 75232 Hoa Kỳ