Đang tải Sự kiện

Greater El Bethel C.O.G.I.C. 👟

Tháng Chín 15, 2023 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Greater El Bethel C.O.G.I.C. is hosting a walk-up food distribution Friday, September 15, 2023, from 9 am – 11 am. Neighbors are encouraged to bring their own carts and baskets to help carry their food if they can. 

Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ. 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Chín 15, 2023
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Greater El – Bethal Church of God in Christ
517 Helen St
Vòng hoa, TX 75040 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google