Đang tải Sự kiện

Grandview Baptist Church

Tháng Mười Hai 8, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Grandview Baptist Church is hosting a Fresh Route Distribution Thursday, December 8, 2022 from 9 am – 11 am. Please note that all Fresh Route distributions are walk ups and only fresh produce will be distributed. 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Hai 8, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Grand View Baptist Church
1401 I-30
Mesquite, TX 75150 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google