Đang tải Sự kiện

Hình cầu toàn cầu

Tháng Ba 26, 2021 @ 1:00 chiều - 3:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

This food distribution is part of NTFB’s Community Partner Program. This means Global Spheres has graduated our Community Partner training and hosts food distributions without NTFB staff supervision on site.

 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Ba 26, 2021
Thời gian:
1:00 chiều - 3:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Location

Hình cầu toàn cầu
7801 S Interstate 35
Corinth, TX 76208 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google