Đang tải Sự kiện

Hình cầu toàn cầu

Tháng Sáu 2, 2021 @ 10:00 sáng - 12:00 chiều

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Sáu 2, 2021
Thời gian:
10:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Người tổ chức

Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas
Điện thoại:
214-330-1396
E-mail:
info@ntfb.org
View Người tổ chức Website

Location

Hình cầu toàn cầu
7801 S Interstate 35
Corinth, TX 76208 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google