Đang tải Sự kiện

Gateway Church – Grand Prairie Campus

Tháng Chín 15, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Gateway Church – Grand Prairie is hosting a mobile pantry food distribution Thursday, September 15, 2022, from 9 am – 11 am.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Chín 15, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Gateway Church – Grand Prairie Campus
2404 N Carrier Parkway
Grand Prairie, TX 75050 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google