Đang tải Sự kiện

FUMC Plano

Tháng Một 27 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, FUMC Plano is hosting a mobile pantry food distribution Thursday, January 27, 2022, from 9 – 11 am.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Một 27
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

FUMC Plano
3160 E Spring Creek Pkwy
Plano, TX 75074 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google