Đang tải Sự kiện

Nền tảng của sự sống

Tháng Mười Hai 15, 2021 @ 9:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm hỗ trợ về thực phẩm, Foundation of Life sẽ tổ chức một buổi phân phối thực phẩm di động trong tủ đựng thức ăn từ 9 giờ sáng đến 12 giờ đêm Thứ Tư, ngày 15 tháng 12 năm 2021. Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Hai 15, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Location

Nền tảng của sự sống
2005 E Ennis Ave
Ennis, TX 75119 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google