Đang tải Sự kiện

UMC Plano đầu tiên

Tháng Năm 19, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, First UMC Plano is hosting a mobile pantry food distribution Thursday, May 19, 2022 from 9 am – 11 am. 

 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Năm 19, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

UMC Plano đầu tiên
3160 E Spring Creek Pkwy
Plano, TX 75074 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google