Đang tải Sự kiện

Gỗ sồi đỏ đầu tiên

Tháng Mười Hai 18, 2021 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, First Red Oak sẽ tổ chức một buổi phân phối thực phẩm di động trong tủ đựng thức ăn vào Thứ Bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2021, từ 9 - 11 giờ sáng. Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Hai 18, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Gỗ sồi đỏ đầu tiên
320 Đường East Ovilla
Gỗ sồi đỏ, TX 75154 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google