Đang tải Sự kiện

First Red Oak 🚗

Tháng Tám 19 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, First Red Oak is hosting a mobile pantry food distribution Saturday, August 19, 2023 from 9 am – 11 am. Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.  

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Tám 19
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Gỗ sồi đỏ đầu tiên
320 Đường East Ovilla
Gỗ sồi đỏ, TX 75154 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google