Đang tải Sự kiện

First Baptist Church of Palmer

Tháng Mười Một 21, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, First Baptist Church of Palmer is hosting a mobile pantry food distribution Monday, November 21, 2022 from 9 am – 11 am .

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Một 21, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

First Baptist Church of Palmer
200 South Sherman Street
Palmer, TX 75152 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google