Đang tải Sự kiện

Nhà thờ Baptist đầu tiên - Kaufman

Tháng Mười Hai 2, 2020 @ 10:00 sáng - 12:00 chiều

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Hai 2, 2020
Thời gian:
10:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Location

FBC Kaufman
2000 W Fair Rd
Kaufman, TX 75142 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google