Đang tải Sự kiện

Trung học cơ sở Ferris

Tháng Tám 10, 2021 @ 10:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là Ferris Junior High đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác Cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Tám 10, 2021
Thời gian:
10:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Location

Trung học cơ sở Ferris
1002 E August St
Đu quay, TX 75125 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google