Đang tải Sự kiện

Trung học cơ sở Ferris

Tháng Một 11, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Ferris Junior High is hosting a mobile pantry food distribution Tuesday, January 11, 2022, from 9 – 11 am. This food distribution is part of NTFB’s Community Partner Program. This means this site has completed our Community Partner training and hosts food distributions without NTFB staff supervision on site.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Một 11, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Trung học cơ sở Ferris
1002 E August St
Đu quay, TX 75125 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google