Đang tải Sự kiện

Trung học cơ sở Ferris

Tháng Mười 15, 2021 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, Ferris Junior High sẽ tổ chức một buổi phân phát tủ đựng thức ăn di động vào Thứ Sáu, ngày 15 tháng 10 năm 2021, từ 9 giờ sáng - 11 giờ sáng.

Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

Chi tiết

Ngày tháng:
15 Tháng Mười Một, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Trung học cơ sở Ferris
1002 E August St
Đu quay, TX 75125 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google