Đang tải Sự kiện

Fannin County Multipurpose Complex 🚗

Tháng Ba 15 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Fannin County Multipurpose Complex is hosting a mobile pantry food distribution Wednesday, March 15, 2023 from 9 am – 11 am. Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ. 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Ba 15
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Trung tâm đa năng hạt Fannin
700 FM 87
Bonham, TX 75418 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google