Đang tải Sự kiện

Trung tâm đa năng hạt Fannin

Tháng Mười Hai 15, 2021 @ 9:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, Trung tâm Đa năng Quận Fannin sẽ tổ chức một buổi phân phối thực phẩm lưu động trong tủ đựng thức ăn vào Thứ Tư, ngày 15 tháng 12 năm 2021, từ 9 giờ sáng - 12 giờ đêm. Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Hai 15, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Location

Trung tâm đa năng hạt Fannin
700 FM 87
Bonham, TX 75418 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google