Đang tải Sự kiện

Fanin County Multipurpose Complex 🚗

Tháng Một 18, 2023 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Fanin County Multipurpose Complex is hosting a mobile pantry food distribution Wednesday, January 18, 2023 from 9 am – 11 am. This food distribution is part of NTFB’s Community Partner Program. This means this site has completed our Community Partner training and hosts food distributions without NTFB staff supervision on site. 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Một 18, 2023
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Trung tâm đa năng hạt Fannin
700 FM 87
Bonham, TX 75418 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google