Đang tải Sự kiện

Hội thảo cảnh quan ăn được

Tháng Chín 18, 2021 @ 10:00 sáng - 11:30 sáng

  • ày đã vượt qua.

Tham gia công ty sản xuất phân trộn NTFB và Turn để tìm hiểu về những loại cây ăn được nào có thể được sử dụng để làm cảnh và cách thu hoạch chúng!

Giữ chỗ của bạn!

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Chín 18, 2021
Thời gian:
10:00 sáng - 11:30 sáng
Danh mục Biến cố:
Trang mạng:
https://www.eventbrite.com/e/edible-landscaping-presented-by-turn-tickets-167311901401

Location

Khuôn viên gia đình Perot
3677 Mapleshade Lane
Plano, TX 75075 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google