Đang tải Sự kiện

Bộ môn đồ hóa

Tháng Hai 23, 2021 @ 10:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

Việc phân phối thực phẩm này là một phần của chương trình Phân phối do Đối tác Cộng đồng dẫn đầu của NTFB. Điều này có nghĩa là các Bộ Môn Điếm đã tốt nghiệp khóa đào tạo Phân phối do Đối tác Cộng đồng dẫn dắt và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Hai 23, 2021
Thời gian:
10:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Bộ môn đồ hóa
507 I-35E Suite 330
Gỗ sồi đỏ, TX 75154 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google