Đang tải Sự kiện

Denley Drive Missionary Baptist Church 🥕

Tháng Mười Hai 21, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Denley Drive Missionary Baptist Church is hosting a Fresh Route Distribution Wednesday, December 21, 2022 from 9 am – 11 am. Please note that all Fresh Route distributions are walk ups and only fresh produce will be provided. 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Hai 21, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Denley Drive Missionary Baptist Church
1519 S Denley Drive
Dallas, TX 75216 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google