Đang tải Sự kiện

Denley Drive Missionary Baptist Church 🥕

Tháng Một 18, 2023 @ 10:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Denley Drive Missionary Baptist Church is hosting a Fresh Route Distribution Wednesday, January 18, 2023 from 10 am – 12 pm. Please note that all Fresh Route distributions are walk ups and only fresh produce will be provided. 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Một 18, 2023
Thời gian:
10:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Denley Drive Missionary Baptist Church
1519 S Denley Drive
Dallas, TX 75216 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google