Đang tải Sự kiện

Denley Drive Missionary Baptist Church 🚗

Tháng Mười Một 15, 2023 @ 10:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Denley Drive Missionary Baptist Church is hosting a mobile food distribution Wednesday, November 15, 2023 from 10 am – 12 pm. Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.  

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Một 15, 2023
Thời gian:
10:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Denley Drive Missionary Baptist Church
1519 S Denley Drive
Dallas, TX 75216 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google