Đang tải Sự kiện

Dallas West Church of Christ

Tháng Sáu 22 @ 9:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là Dallas West Church of Christ đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Sáu 22
Thời gian:
9:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Người tổ chức

Location

Dallas West Church of Christ
3510 N Hampton Rd
Dallas, TX 75212 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google