Đang tải Sự kiện

Dallas West Church of Christ

Tháng Một 18 @ 9:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Dallas West Church of Christ is hosting a mobile pantry food distribution Tuesday, January 18th from 9 am – 12 pm.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Một 18
Thời gian:
9:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Location

Dallas West Church of Christ
3510 N Hampton Rd
Dallas, TX 75212 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google