Đang tải Sự kiện

Dallas West Church of Christ

Tháng Mười Hai 14, 2021 @ 9:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, Dallas West Church of Christ sẽ tổ chức một buổi phân phối thực phẩm di động trong tủ đựng thức ăn vào Thứ Ba, ngày 14 tháng 12 năm 2021, từ 9 giờ sáng - 12 giờ đêm. Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Hai 14, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Location

Dallas West Church of Christ
3510 N Hampton Rd
Dallas, TX 75212 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google