Đang tải Sự kiện

Dallas West Church of Christ

Tháng Mười 26, 2021 @ 9:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, Dallas West Church of Christ sẽ tổ chức một buổi phân phát tủ đựng thức ăn di động vào Thứ Ba, ngày 26 tháng 10 năm 2021, từ 9 giờ sáng - 12 giờ đêm.

Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười 26, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Location

Dallas West Church of Christ
3510 N Hampton Rd
Dallas, TX 75212 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google