Đang tải Sự kiện

Cao đẳng Dallas - Cơ sở North Lake

Tháng Bảy 28, 2021 @ 9:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là Cao đẳng Dallas - Cơ sở North Lake đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác Cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Bảy 28, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Location

Cao đẳng Dallas - Cơ sở North Lake
5001 N MacArthur Blvd
Irving, TX 75038 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google