Đang tải Sự kiện

Cao đẳng Dallas - Cơ sở North Lake

Tháng Tư 28, 2021 @ 9:00 sáng - 12:00 chiều

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Tư 28, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Người tổ chức

Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas
Điện thoại:
214-330-1396
E-mail:
info@ntfb.org
View Người tổ chức Website

Location

Cao đẳng Dallas - Cao đẳng North Lake
5001 N MacArthur Blvd
Irving, TX 75038 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google