Đang tải Sự kiện

Cao đẳng Dallas - Cơ sở Mountain View

Tháng Hai 9, 2021 @ 9:00 sáng - 12:00 chiều

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Hai 9, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Người tổ chức

Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas
Điện thoại:
214-330-1396
E-mail:
info@ntfb.org
View Người tổ chức Website

Location

Cao đẳng Dallas - Cơ sở Mountain View
4849 W Illinois Avenue
Dallas, TX 75211 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google