Đang tải Sự kiện

Cao đẳng Dallas - Cơ sở El Centro West

Tháng Tư 28, 2021 @ 9:00 sáng - 12:00 chiều

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Tư 28, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Người tổ chức

Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas
Phone
214-330-1396
Email
info@ntfb.org
View Người tổ chức Website

Địa điểm

Cao đẳng Dallas - Cơ sở El Centro West
3330 N Hampton Road
Dallas, TX 75212 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google