Đang tải Sự kiện

Nhà thờ CrossRoads Covenant

Tháng Mười 25, 2021 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, CrossRoads Covenant Church sẽ tổ chức một buổi phân phát tủ đựng thức ăn di động vào Thứ Hai, ngày 25 tháng 10 năm 2021, từ 9 - 11 giờ sáng.

Chi tiết

Ngày tháng:
25 Tháng Mười Một, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Nhà thờ CrossRoads Covenant
647 E. Đường chạy dễ chịu
DeSoto, TX 75115 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google