Đang tải Sự kiện

Crossroads Covenant Church

Tháng Tám 17 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Crossroads Covenant Church is hosting a mobile pantry food distribution Wednesday, August 17, 2022 from 9 am – 11 am .

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Tám 17
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Nhà thờ CrossRoads Covenant
647 E. Đường chạy dễ chịu
DeSoto, TX 75115 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google