Đang tải Sự kiện

Nhà thờ CrossRoads Covenant

Tháng Một 18, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, CrossRoads Covenant Church is hosting a mobile pantry food distribution Tuesday, January 18th from 9 – 11 am.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Một 18, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Nhà thờ CrossRoads Covenant
647 E. Đường chạy dễ chịu
DeSoto, TX 75115 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google