Đang tải Sự kiện

CrossRoads Covenant Church 🚗

Tháng Hai 17, 2023 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, CrossRoads Covenant Church is hosting a mobile pantry food distribution Friday, February 17, 2023 from 9 am – 11 am. Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ. 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Hai 17, 2023
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Nhà thờ CrossRoads Covenant
647 E. Đường chạy dễ chịu
DeSoto, TX 75115 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google