Đang tải Sự kiện

Nhà thờ Ngã tư

Tháng Mười Hai 14, 2021 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, Crossroad Church sẽ tổ chức một buổi phân phát thực phẩm lưu động trong tủ đựng thức ăn từ 9 - 11 giờ sáng Thứ Ba, ngày 14 tháng 12 năm 2021. Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Hai 14, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Nhà thờ Ngã tư
1501 E Joe Ramsey Blvd
Greenville, TX 75402 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google