Đang tải Sự kiện

Nhà thờ Ngã tư

Tháng Mười Một 9, 2021 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, Nhà thờ Crossroad sẽ tổ chức một buổi phân phát thực phẩm trong tủ đựng thức ăn di động từ 9 - 11 giờ sáng Thứ Ba, ngày 9 tháng 11 năm 2021. Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB.

Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Một 9, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Nhà thờ Ngã tư
1501 E Joe Ramsey Blvd
Greenville, TX 75402 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google