Đang tải Sự kiện

Giao ước Cuộc sống

Tháng Ba 25, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Covenant Life is hosting a mobile pantry food distribution Friday, March 25, 2022, from 9 – 11 am.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Ba 25, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Giao ước Cuộc sống
423 N College St
Waxahachie, TX 75165 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google